SERGIU MUSTEAŢĂ, Prezenţa monedei bizantine în bazinul Carpaţilor şi la nordul Dunării Inferioare în secolele VIII-IX