GABRIEL MIRCEA TALMAŢCHI, Câteva date noi privind descoperirile monetare de bronz macedonene din Dobrogea