MUGUR ANDRONIC, Prezenţe ale omului preistoric în Carpaţii Bucovinei