SERGIU HAIMOVICI, Caracterizarea arheozoologică a unor resturi animaliere găsite în aşezări din neolitic şi eneolitic de pe teritoriul estic al României actuale