ILIE BORZIAC, VASILE CHIRICA, Paleoliticul mijlociu, paleoliticul superior şi epipaleoliticul-mezoliticul în spaţiul carpato-nistrean