LUCIAN MUNTEANU, Aspecte metodologice privind descoperirile monetare din aşezările romane