IOAN IAŢCU, O ampulla medievală din colecţiile Muzeului de Istorie a Moldovei, Iaşi