DAN GH. TEODOR, Consideraţii privind unele aspecte ale etnogenezei româneşti