RUXANDRA ALAIBA, La céramique peinte de l’habitat Trinca-Izvorul lui Luca (le district Edineţ, République de Moldavie), le groupe culturel Horodiştea / Erbiceni-Gordineşti-Kasperovcy