LUCIAN MUNTEANU, RODICA POPOVICI, Descoperiri monetare din aşezarea rurală medievală de la Negreşti „Dolheşti”, jud. Neamţ (secolele XV-XVII)