DAN GH. TEODOR, Necropola medievală timpurie de incineraţie de la Lozna-Botoşani