IHARKA SZÜCS-CSILLIK, ALEXANDRA COMŞA, Orientarea astronomică a unor cetăţi dacice