LUCIAN MUNTEANU, RODICA POPOVICI, Descoperiri monetare în aşezările rurale medievale de la Borniş, jud. Neamţ (secolele XV-XVII) (I)