RODICA POPOVICI, Cercetări arheologice în aşezarea rurală de la Băiceni (jud. Iaşi)