CĂTĂLIN IULIAN HRIBAN, „Protimisis” şi „sultan-mezat” în peisajul sonor al Moldovei premoderne. Puterea politică si controlul spaţiului urban