VASILE DIACONU, ADRIAN ADAMESCU, DANIELA CALISTRU, Piese de harnașament din Bronzul târziu. Despre două psalii de corn din Moldova