BOGDAN PETRU NICULICĂ, însemnări pe marginea unui recent volum despre depozitele din Bronzul timpuriu și mijlociu din România