LIA BĂTRÎNA, ADRIAN BĂTRÎNA, Comentarii pe marginea unei recenzii semnate de A. A. Rusu