CĂTĂLIN IULIAN HRIBAN, Câteva considerații asupra arheologiei străzii în spațiul urban medieval și premodern al Europei Centrale și de Est