CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, Așezarea cucuteniană de la Cucuteni – Dealul Mănăstirii / La Dobrin