DAN APARASCHIVEI, SEVER-PETRU BOȚAN, ȘTEFAN HONCU, LUCIAN MUNTEANU, Notă privind cercetarea perieghetică din comuna Popești – jud. Iași