VASILE DIACONU, Prezenţa unor recipiente de lut legate de exploatarea sării în așezări ale culturii Cucuteni de la răsărit de Carpaţi