ALEXANDRU BERZOVAN, Observații privind câteva fragmente ceramice de tip Vest-Podolian descoperite în cetățile getice de la Stâncești