LUCIAN MUNTEANU, LĂCRĂMIOARA-ELENA ISTINA, ANTON COȘA, Descoperiri monetare din Moldova. XII