IOAN STANCIU, Despre olăria medievală timpurie confecționată la roata înceată (sec. VII–IX) și etapa de început a răspândirii sale în regiunile carpato–danubiene