ION MAREȘ, Un depozit de obiecte din bronz descoperit la Pătrăuți, com. Pătrăuți, jud. Suceava