Academic agenda

Activitatea știinţifică a Institutului de Arheologie din Iași în anul 2020[1]

by Dan Aparaschivei

 Anul 2020 a fost marcat, evident, de situația epidemiologică globală care a influențat negativ toate domeniile societății. Nu a făcut excepție cercetarea, inclusiv domeniul arheologiei.

Dacă până acum invocam imposibilitatea sau condițiile precare de deplasare la diferite întruniri științifice, în scopul documentării și pe șantiere, în esență datorate lipsei finanțării din partea instituției tutelare, iată că în anul analizat am fost nevoiți să ne adaptăm activitățile astfel încât să ne deplasăm cât mai puțin.

Totuși, în ciuda numeroaselor restricții, cercetătorii Institutului de Arheologie din Iași au desfășurat și o susținută muncă de teren, respectând, bineînțeles, condițiile de protecție sanitară impuse.

Participarea la conferințele on-line, chiar dacă au condus spre o anumită dezmorțire a mediului științific, prin comunicarea rezultatelor cercetărilor din fața unui calculator, au fost privative de interacțiune, ceea ce a scăzut cu mult valoarea lor. Nu tăgăduim nicicum inițiativele unor instituții de cercetare științifică sau muzeale de a încerca să adune laolaltă specialiștii arheologi pentru a expune rezultatele obținute, fie și virtual, dar afirmăm în continuare că reuniunile științifice din domeniul arheologiei trebuie să se desfășoare față în față pentru a avea efectul scontat.

Revenind, însă, la raportarea activității Institutului ieșean pe anul 2020, se vor observa anumite scăderi cantitative în ceea ce privește tocmai participările la Congrese și conferințe, în special pentru că acestea au fost anulate și/sau amânate. Am fost nevoiți să amânăm inclusiv conferința anuală a Institutului nostru. În schimb, se va putea observa că trendul crescător în ceea ce privește calitatea publicațiilor membrilor Institutului s-a păstrat și chiar cercetările de teren au fost destul de consistente.

[1] Raportul a fost realizat pe baza rezultatelor pe care fiecare cercetător al Institutului le-a raportat în fişa de autoevaluare şi pentru care este răspunzător relativ la corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor.