CĂTĂLIN HRIBAN, DAN APARASCHIVEI, ANDREI BALTAG, SEVER-PETRU BOȚAN, ȘTEFAN HONCU, ALEXANDRU BERZOVAN, Cercetarea arheologică preventivă din punctul „Șesul Târgului” (orașul Podu Iloaiei, jud. Iași). Complexele medievale [The preventive archaeological research on the site of “Șesul Târgului” (Podu Iloaiei township, Iași County). The medieval features]