ANA DROB, VIORICA VASILACHE, Investigația non-invazivă a unei arme medievale din bronz descoperite în Podu-Iloaiei – „Șesul Târgului”, jud. Iași [The non-invasive investigations of a medieval bronze weapon uncovered in Podu Iloaiei – “Șesul Târgului”, Iași County]