CONSTANTIN PREDA, Tezaurul de la Vovrieşti şi unele probleme privind monedele geto-dace din Moldova