M. PETRESCU-DÎMBOVIŢA şi SILVIU SANIE, Sondajul din tell-ul gumelniţean de la Ciolăneştii din Deal (judeţul Teleorman)