ION IONIŢĂ, Necropola daco-carpică de la Dumitreştii Gălăţii (judeţul Iaşi)