M. PETRESCU-DÎMBOVIŢA şi SILVIU SANIE, Cercetări arheologice în aşezarea geto-dacică de la Ciolăneştii din Deal (jud. Teleorman)