IONIŢĂ şi V. SPINEI, Aşezarea prefeudală tîrzie de la Băiceni-Silişte