MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA, Premisele civilizaţiei geto-dacice