SERGIU HAIMOVICI, Resturile faunistice din aşezarea de la Bîrlad din secolele XIII-XIV