DAN GH. TEODOR, Autohtoni şi migratori la est de Carpaţi în secolele VI – X e.n