MIHAIL YASILESCU, Tracii şi eposul homeric în opera lui Vasile Pârvan