ATTILA LÁSZLÓ, Cimerienii în opera lui Vasile Pârvan