RODICA POPOVICI, Cercetări arheologice în aşezarea rurală medievală Măleşti. (secolele XIV-XVII)