DAN GH. TEODOR, Consideraţii privind fibulele romano-bizantine din secolele V-VII e. n. în spaţiul carpato-dunăreano-pontic