ALEXANDRU V. BOLDUR, Teritoriul Moldovei faţă de principatele de Kiev și Halici