VICTOR SPINEI şi COSTICĂ ASĂVOAIE, Date preliminare privind rezultatele săpăturilor din 1992 de la Siret