PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, Necropola medievală de la Suceava – Câmpul Şanţurilor