DAN MONAH şi CONSTANTIN ICONOMU, Topoare de aramă din Moldova