ZOLTAN SZÉKELY, Castrul roman de la Olteni. Noi rezultate ale cercetărilor de teren din anii 1987-1988