CORNELIA-MAGDA MANTU, Plastica zoomorfă a aşezării cucuteniene de la Scânteia (Jud. Iaşi)