PAUL ŞADURSCHI şi OCTAVIAN-LIVIU ŞOVAN, Aşezarea getică întărită de la Cotu-Copălău