IGOR CORMAN, Săpăturile arheologice de la Vânători-Neamț