SERGIU HAIMOVICI, Studiul unui lot de paleofaună provenit din aşezarea eponimă a culturii Monteoru